Aktuality

aktuality

Mapa roku 2023

Jakub | 19.4.2024 | Všechny zprávy

????????? Pozvánka na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Mapa roku 2023! ????

Odborná komise soutěže se sešla na svém zasedání dne 4. dubna 2024 a zhodnotila všechny přihlášené kartografické produkty. Nyní můžeme oznámit nominace na ocenění Mapa roku 2023 v pěti soutěžních kategoriích!

Přijďte si prohlédnou kartografické práce, které získaly uznání odborné komise. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve čtvrtek 9. května 2024 v atriu Armádního muzea Žižkov od 13 hodin.

Více informací o nominovaných a vyhlášení naleznete zde: https://www.cartography.cz/maparoku/aktualni-rocnik/
---
????????? Invitation to the Award Ceremony for the Map of the Year 2023 competition! ????

The competition's expert committee met on April 4, 2024, and evaluated all submitted cartographic products. We are now pleased to announce the nominations for the Map of the Year 2023 awards in five competition categories!

Come and explore the cartographic works that have gained recognition from the expert committee. The award ceremony will take place on Thursday, May 9, 2024, in the atrium of the Army Museum Žižkov starting at 1:00 PM.

For more information about the nominees and the ceremony, please visit: https://www.cartography.cz/maparoku/aktualni-rocnik/


« zpět