Aktuality

aktuality

ArcGIS a umělá inteligence

Jakub | 16.4.2024 | Všechny zprávy

Společnost Esri představila novou vizi produktů a technologií pro ArcGIS. Představeny byly výsledky výzkumu a vývoje Mapového asistenta, který propojuje GIS s generativní umělou inteligencí. Uvidíme, co tato inovace v budoucnu přinese...

https://mediaspace.esri.com/media/t/1_c1ftfyju/337590522?kalturaSeekFrom=1293&kalturaClipTo=1624&adusf=linkedin&aduc=esri&adut=77c3db12-1e92-4724-95f1-e1794cee0f29&fbclid=IwAR3kFSqqCtI_LjTC5FprQvWAGNEnqZUn8PnQ9uSQAjLmKlbQS86SjML83tE
---
Esri has unveiled a new vision for ArcGIS products and technologies. The research and development results on the Mapping Assistant, which integrates GIS with generative artificial intelligence, were presented. Let's see what this innovation will bring in the future...


« zpět