Aktuality

aktuality

Zahájení mezinárodního projektu COMUNIDAD

Jakub | 7.4.2024 | Všechny zprávy

Zahájení projektu COMUNIDAD, který sbližuje Evropu a Latinskou Ameriku!


Madrid, 21. a 22. března 2024 - S podporou programu Horizont Evropa (grantová
dohoda: 101131859) byl zahájen nový projekt COMUNIDAD, jehož cílem je vytvořit
společenství zainteresovaných stran, které se bude věnovat využívání dat programu
Copernicus. Projekt se zaměřuje na společný vývoj algoritmů, služeb a produktů
přizpůsobených potřebám místních uživatelů, čímž se zvýší kvalita globálních
produktů programu Copernicus. Iniciativa bude rovněž zkoumat kombinované využití
EGNSS (Evropského globálního družicového navigačního systému) a platformy
související s programem Copernicus v Chile a Kolumbii s potenciálem přenosu
znalostí do dalších příslušných zemí CELAC.

Projekt COMUNIDAD má vytvořit komplexní rámec pro využívání dat programu
Copernicus v zemědělství, lesnictví a rozvoji venkova. Tento rámec bude klást důraz
na využívání, vývoj, testování a vyhodnocování stávajících (na míru CELAC) i nových
navazujících služeb programu Copernicus, přičemž se výslovně zaměří na lesnictví v
Chile a rozvoj venkova v Kolumbii.

Očekáváme, že rámec vytvořený organizací COMUNIDAD bude hnací silou rozvoje
trhu v tomto odvětví v rámci zemí CELAC. Zapojením místních koncových uživatelů,
podpůrných organizací a malých a středních podniků chceme podpořit inovace a
spolupráci, které přispějí k udržitelnému socioekonomickému rozvoji, uvedl doc. Dr.
Hynek Roubík, vedoucí pracovních balíčků číslo pět (WP5) a šest (WP6) z České
zemědělské univerzity v Praze.


Abychom využili dvou let projektu COMUNIDAD k maximalizaci jeho dopadu a
vytvořili řešení, které bude odpovídat potřebám uživatelů a dalších zainteresovaných
stran v pilotních lokalitách a dalších zemích CELAC, budeme vycházet ze zkušeností
LESPROJEKTU a BOSC a z výsledků spolupráce s některými dalšími partnery v
dřívějších projektech financovaných EU, zejména DataBio, SIEUSOIL a
SmartAgriHubs." uvedl Karel Charvát jr, koordinátor projektu COMUNIDAD.
Pro zprovoznění platformy COMUNIDAD budou v Chile a Kolumbii vyvinuty základní
pilotní aplikace, které dosáhnou úrovně technologické připravenosti 4 (TRL4) a
poslouží jako příklady osvědčených postupů pro další rozvoj. Tyto aplikace podpoří
zavádění družicové navigace, určování polohy a času a umožní Chile a Kolumbii hrát
vedoucí úlohu při prosazování programu Copernicus v zemích CELAC.
Projekt COMUNIDAD bude hrát klíčovou roli při usnadňování přístupu k datům a
informacím programu Copernicus pro zainteresované partnery v Chile a Kolumbii.
Jeho cílem je vytvořit znalostní prostor EU-CELAC prostřednictvím podpory
spolupráce v oblasti výzkumu a inovací, podpory využívání nových technologií a
usnadnění přenosu technologií na podporu udržitelného socioekonomického rozvoje.

Projektové konsorcium zahrnuje:

 - LESPRO - Lesprojekt služby sro
 - BOSC - Baltic Open Solutions Center SIA
 - ČZU - Česká zemědělská univerzita v Praze
 - UAYSEN - Universidad de Aysen
 - SOCIALINNOLABS - Fundacion Socialinnolabs
 - UAM - Universidad Autonoma de Manizales
 - FNC - Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia
 - FIA - Fundacion para la Innovacion Agraria


Pro další informace se prosím obraťte na:
Koordinátor projektu:
Karel Charvát Jr.
E-mail: charvat_junior@lesprojekt.cz


Tým pro komunikaci:
E-mail: comms4comunidad@gmail.com


« zpět