Aktuality

aktuality

ALE 2025 European Landscape Ecology Congress v Bratislavě

Jakub | 28.3.2024 | Všechny zprávy

????IALE 2025 v Bratislavě????

ALE 2025 European Landscape Ecology Congress "Landscape Perspectives in a Rapidly Changing World" se bude konat 2. – 5. září 2025 v Bratislavě ????????

Tento kongres je pořádán Ústavem krajinnej ekológie SAV a Prírodovedeckou fakultou UK ve spolupráci s IALE-Europe a Českou společností pro krajinnou ekologii. Pro aktuální informace sledujte webové stránky kongresu https://iale2025.sav.sk/
---
????IALE 2025 in Bratislava????

The IALE 2025 European Landscape Ecology Congress, themed "Landscape Perspectives in a Rapidly Changing World," will take place from September 2nd to 5th, 2025, in Bratislava ????????

This congress is organized by the Institute of Landscape Ecology SAV and the Faculty of Science, Comenius University, in cooperation with IALE-Europe and the Czech Society for Landscape Ecology. For the latest updates, please visit the congress website at https://iale2025.sav.sk/


« zpět