Aktuality

aktuality

Historická Praha - mapová aplikace

Jakub | 11.1.2024 | Všechny zprávy

Zajímavá aplikace z produkce Historického ústavu Akademie věd ČR a nakladatelství Akademie věd České republiky, která zobrazuje historickou a současnou Prahu na jedném místě!

Aplikace vychází z podkladů Václava Vladivoje Tomka (1892), který rekonstruoval středověké osídlení pražských měst do doby předhusitské. Nachází se zde i Hergetův plán Prahy (1790/1791), Jüttnerův plán Prahy (1815), císařský otisk mapy stabilního katastru (1842), a taky asanace Josefova počátkem 20. století (1910).

https://experience.arcgis.com/experience/8dbbc61bcb17481a846668bc6d0f858b/


« zpět