Aktuality

aktuality

GISPLAN 2023

Jakub | 28.9.2023 | Všechny zprávy

Nejen pro odbornou veřejnost, ale i pro ty, kterým záleží na tom, jakým způsobem a tempem se bude rozvíjet jejich region, se bude konat již 7. ročník konference GIS v plánování měst a regionů (GISPLAN).

Pořadateli jsou Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze a Česká asociace pro geoinformace.

Akce se uskuteční dne 31.10.2023 v prostorách pořádající vysoké školy na adrese Kolejní 2637/2a, Praha 6 – Dejvice

Dlouhodobým cílem konference je najít společnou řeč projektantů územně plánovací dokumentace a „gisáků“. Současné trendy v územním plánování jsou jednoznačně digitální, aby byla možnost výsledky vizualizovat v chytrých mapových portálech a aplikacích, které umožňují nad získanými daty provádět nejrůznější analýzy.

Konference navazuje na tradici oblíbených seminářů GIS a územní plánování, tzv. „Bítovů“, jejichž éra se uzavřela v roce 2013. 

Akce jsou tematicky zaměřeny. Mezi hlavními tématy předchozích ročníků dominovaly například Adaptační strategie v podmínkách změny klimatu, mapování bariér, digitální zpracování urbanistického vývoje regionu a úskalí při budování „chytrých“ měst. Hlavním tématem té letošní  budou Mapové portály pro veřejnou správu.

Mezi chystanými prezentacemi je možné uvést např.:

  • Geoportál města Brna a jeho provázanost s dalšími agendami.
  • Mapové aplikace Centra investic, rozvoje a inovací a Odboru regionálního rozvoje Královéhradeckého kraje.
  • Budování inteligentního dopravního systému v Hradci Králové a první zkušenosti s jeho provozem.
  • Představení, funkcionalita a využití geoportálu Českého statistického úřadu – workshop se zaměří na prezentaci statistických dat a jejich agregaci s ohledem na různé ukládací jednotky.

Na našich stránkách byly spuštěny webové stránky konference, včetně rezervačního systému, rámcového programu  a informací o programovém a organizačním výboru. Z konference bude vydán sborník příspěvků.


« zpět