Aktuality

aktuality

odborný seminář Prostorový popis železniční sítě ve správě SŽ jako pilotní řešení popisu části dopravní infrastruktury v rámci DTM

Jakub | 15.2.2023 | Všechny zprávy

Dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář Prostorový popis železniční sítě ve správě SŽ jako pilotní řešení popisu části dopravní infrastruktury v rámci DTM, který se uskuteční v termínu 28. 3. 2023 na Novotného lávce 5 v Praze, sál č. 319.

Tématy semináře budou:

  • Ontologický popis železničních drah ve správě SŽ a jejich vztah k DTM,
  • Koncepce rozvoje IS SŽ ve směru k DTM, DTMŽ a BIM,
  • Nepřímé metody mapování v tvorbě DTM a DTMŽ,
  • DTMŽ – koncepce datového modelu a integrace na DMVS,
  • DTMŽ – uživatelské aplikace,
  • Organizační a technické zabezpečení tvorby jednotné terminologie pro oblast prostorových informací v rámci Národní infrastruktury pro prostorové informace.

Registrujte se zdarma na http://www.cagi.cz/konference-prostorovy-popis-zeleznicni-site-ve-sprave-sz?show=registrace


« zpět