Aktuality

aktuality

Pracovní pozice na Krajském úřadě Pardubického kraje

Jakub | 24.5.2021 | Všechny zprávy

Krajský úřad Pardubického kraje vypsal výběrové řízení na pozice referenta oddělení územního plánování pracovníka do úseku tvorby digitální technické mapy. 

Na pozici referenta oddělení územního plánování se předpokládá zejména spolupráce na ÚAP a činnost nadřízeného orgánu vůči ORP, aj. Druhé výběrové řízení je na nově vznikající úsek digitální technické mapy, který souvisí s novelou zeměměřičského zákona, na jehož základě kraje spravují digitální technickou mapu (DTM) kraje v přenesené působnosti. Pokud by zájemce byl velice šikovný, je možnost se zde stát vedoucím úseku. Zde by nešlo alespoň zpočátku o čistou GIS práci a to s daty, ale spíše uplatňování širších znalostí, komunikačních vůči zpracovatelům, obcím aj. subjektům a samostatného myšlení, jelikož tomu člověku od počátku bude svěřena zodpovědnost za tvoření DTM pro kraj. Jedná o nově vznikající úsek, tedy všechny podmínky se budou tvořit s novou kolegyní/kolegou, což bude určitě pozitivum.

Obě výběrová řízení jsou una dobu neurčitou. V případě jakéhokoliv dotazu neváhejte kontaktovat Mgr. Pavla Kortyze – vedoucího oddělení územního plánování (pavel.kotyz@pardubickykraj.cz

Podrobnější informace o výborových řízeních naleznete zde a zde, a také na https://deska.pardubickykraj.cz/volna-pracovni-mista


« zpět