Aktuality

aktuality

Hackathon v Olomouci

Jakub | 8.9.2020 | Všechny zprávy

Hackni envelopu

Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci organizuje ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc, CzechInvest, Czechitas a Pevnosti poznání hackathon zaměřený na inovace a budování identity olomouckého kampusu Envelopa.

 

Co je hackathon?
Hackathon je krátkodobá tematická akce zaměřená na hledání nových, inovativních řešení v rámci stanovených oblastí. Účastníci hackathonu pracují v týmech a na základě vlastní iniciativy a nápadu navrhují řešení některé ze zadaných výzev nebo sestavují vlastní inovativní řešení za pomoci zkušených lektorů. Na závěr celé akce každý tým představí svůj projekt před odbornou komisí, která vybere vítěze. Kromě finančních a věcných cen jsou nejlepší řešení podpořeny k jejich praktické realizaci.
Jak hackathon probíhá?
Akce s názvem Hackni Envelopu je 48hodinový hackathon zaměřený na inovace a budování identity olomouckého kampusu Envelopa v bezprostředním okolí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Pevnosti poznání, Bezručových sadů a Rozária. Účastníci se nejprve seznámí s pravidly, tematickými oblastmi a výzvami. Následuje představení nápadů a formování týmů. Během 48 hodin vytvoří týmy vlastní projekt, který odprezentují odborné porotě sestavené z expertů každé z představených výzev. Výsledkem by měl být ideálně funkční prototyp, betaverze, podnikatelský plán apod., a to s důrazem na business potenciál, realizovatelnost, technické provedení, míru invence, vtip a celkový přínos kampusu Envelopa.

Co je hackathon?

Hackathon je krátkodobá tematická akce zaměřená na hledání nových, inovativních řešení v rámci stanovených oblastí. Účastníci hackathonu pracují v týmech a na základě vlastní iniciativy a nápadu navrhují řešení některé ze zadaných výzev nebo sestavují vlastní inovativní řešení za pomoci zkušených lektorů. Na závěr celé akce každý tým představí svůj projekt před odbornou komisí, která vybere vítěze. Kromě finančních a věcných cen jsou nejlepší řešení podpořeny k jejich praktické realizaci.

Jak hackathon probíhá?

Akce s názvem Hackni Envelopu je 48hodinový hackathon zaměřený na inovace a budování identity olomouckého kampusu Envelopa v bezprostředním okolí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Pevnosti poznání, Bezručových sadů a Rozária. Účastníci se nejprve seznámí s pravidly, tematickými oblastmi a výzvami. Následuje představení nápadů a formování týmů. Během 48 hodin vytvoří týmy vlastní projekt, který odprezentují odborné porotě sestavené z expertů každé z představených výzev. Výsledkem by měl být ideálně funkční prototyp, betaverze, podnikatelský plán apod., a to s důrazem na business potenciál, realizovatelnost, technické provedení, míru invence, vtip a celkový přínos kampusu Envelopa.

Co je cílem akce Hackni Envelopu?

  • Propagovat moderní olomoucký kampus Envelopa, včetně jeho zajímavého okolí
  • Přispět k rozvoji městského prostoru a potenciálu města Olomouc
  • Podpořit inovativní nápady formou: motivační finanční odměny,  předání know-how, získání kreditů z doplňujícího předmětu (pro studenty)
  • Propagovat moderní studijní a profesní obory s důrazem na interdisciplinaritu
  • Propojit akademickou, státní a veřejnou sféru
  • Podpořit vznik a rozvoj životaschopných projektů, zejména těch s potenciálem komerčního využití a geneze nových firem (startupů)
  • Poskytnutí zázemí pro zrod inovativních řešení
  • Užít si zábavný a produktivní víkend!

Hackathon se uskuteční 9. - 11. 10. 2020 na Katedře geoinformatiky UP a Pevnosti poznání.


« zpět