Aktuality

aktuality

Atlas rozvoje venkova

Jakub | 7.4.2020 | Všechny zprávy

ATLAS Rozvoje venkova

Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie

 

Před několika dny byl představen výsledek společného projektu TAČR pracovníků Západočeské univerzity v Plzni a Ostravské univerzity, který řeší přípravu českého venkova na budoucnost. Klíčovou pozornost věnuje otázkám ekonomického rozvoje a možnostem jeho veřejné podpory (pracovní a podnikatelské příležitosti, základní občanská vybavenost).

Cílem projektu je během tří let (2018-2020):

analyzovat problémy, rozvojové příležitosti a investiční potřeby venkova,
identifikovat klíčové faktory, procesy a výzvy, ovlivňující jeho budoucnost,
navrhnout scénáře budoucího rozvoje,
specifikovat adaptační strategie, jak budoucí výzvy (příležitosti a hrozby) zvládat a v neposlední řadě
společně s aplikačními garanty a dalšími aktéry, formulovat zásady nové politiky rozvoje venkova po r. 2021 pro Českou republiku.
  • analyzovat problémy, rozvojové příležitosti a investiční potřeby venkova,
  • identifikovat klíčové faktory, procesy a výzvy, ovlivňující jeho budoucnost,
  • navrhnout scénáře budoucího rozvoje,
  • specifikovat adaptační strategie, jak budoucí výzvy (příležitosti a hrozby) zvládat
  • formulovat zásady nové politiky rozvoje venkova po r. 2021 pro Českou republiku.

Mapové výstupy jsou nyní k dispozici jako TIFF, PNG a Zoom (možnost dynamického přiblížení v prohlížení). Do budoucnosti se plánuje i forma online GIS aplikace. Více o projektu a jednotlivé mapové vrstvy lze nalézt na stránkách projektu https://atlasvenkova.osu.cz/

 


« zpět