Bakalářské studium (prezenční forma):

Aplikovaná geografie

Aplikovaná geografie a geoinformatika

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Geografie a kartografie

Geografická kartografie a geoinformatika

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Geografie a kartografie

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Geodézie a kartografie

Geodézie, kartografie a geoinformatika

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

Geodézie a kartografie

Geodézie, kartografie a geoinformatika

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Geodézie, kartografie a geoinformatika

Geoinformatika

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta

Geodézie a kartografie

Inženýrská geodézie

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta

Geografie

Fyzická geografie a geoinformatika

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Geografie

Sociální geografie a geoinformatika

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Geografie

Geografie a kartografie (jednooborové)

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Geografie

Geoinformatika a geografie

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Geografie

Kartografie a geoinformatika

Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta

Geomatika

Geomatika

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vojenské technologie

Vojenská geografie a meteorologie

Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií

Navazující magisterské studium (prezenční forma):

Geodézie a kartografie

Geomatika

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

Geodézie a kartografie

Geodézie a kartografie

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

Geodézie, kartografie a geoinformatika

Geoinformatika

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta

Geodézie a kartografie

Inženýrská geodézie

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta

Geografie

Geoinformatika

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Geografie

Kartografie a geoinformatika (jednooborové)

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Geografie a kartografie

Geografická kartografie a geoinformatika

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Geografie a kartografie

Učitelství geografie a kartografie pro střední školy (dvouoborové)

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Geomatika

Geomatika

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Geodézie a kartografie

Geodézie a kartografie

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Vojenské technologie

Vojenská geografie a meteorologie

Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií

 

Aktuální výběr akreditovaných českých studijních programů z databáze akreditovaných studijních programů vysokých škol publikované MŠMT ČR na adrese https://aspvs.isacc.msmt.cz/.

Pro výběr doporučuje použít klíčová slova (fráze) pro vyhledávání: „geoinformatika“, „geomatika“, „geodézie“, „kartografie“ a „vojenská geografie“.