Bakalářské studium (pouze kombinovaná forma):

Program

Obor

Vysoká škola, fakulta

Geodézie a kartografie

Geodézie, kartografie a geoinformatika

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Geodézie, kartografie a geoinformatika

Geoinformatika

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta

Geodézie a kartografie

Inženýrská geodézie

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta

Geomatika

Geomatika

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Navazující magisterské studium (pouze kombinovaná forma):

Program

Obor

Vysoká škola, fakulta

Geodézie, kartografie a geoinformatika

Geoinformatika

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta

Geomatika

Geomatika

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Geodézie a kartografie

Inženýrská geodézie

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta