Vedoucí: Alena Vondráková

 

Cíle a aktivity:

  • vymezení autorsko-právní problematiky v kartografii a geoinformatiky a vymezení práv souvisejících,
  • identifikace a formulace problémů a návrhy k jejich řešení formou legislativních a nelegislativních návrhů a doporučení,
  • inderdiscipinární diskuse s hledáním všeobecně přijatelného konsensu mezi odbornou společností.

 

Realizované aktivity:

  • garance odpovídajících témat na výroční konferenci CAGI Geoinformace ve veřejné správě