Česká asociace pro geoinformace, z.s. je akreditovanou institucí Ministerstva vnitra ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Název akreditovaného kurzu (kurz je akreditován pro úředníky i pro vedoucí úředníky):

Bezpilotní letecké prostředky (UAV) pro ochranu životního prostředí

 

Typ vzdělávacího programu: průběžné vzdělávání

 

Cíle vzdělávacího programu:

V rámci specializačního průběžného vzdělávání seznámit úředníky a vedoucí úředníky zařazené do úřadů územních samosprávných celků s možnostmi využívání bezpilotních leteckých prostředků (UAV), zejména při pořizování, zpracování a interpretaci dat, monitoringu jevů, kontrolní činnosti, a naučit je:

  • principy létání s UAV včetně obeznámení se s legislativním rámcem provozu UAV v ČR a EU,
  • principy snímkování s UAV,
  • orientovat se v současně dostupné nabídce UAV a jejich sensorů pro sběr prostorových dat zejména pro aplikace z oblasti životního prostředí
  • pracovat s vhodnými softwarovými produkty při zpracování dat z UAV s cílem odvodit standardní výstupy (3D mračno bodů, ortofotomapa, digitální model reliéfu),

 

Pro koho je kurz určen:

Především úředníci a vedoucí úředníci územně samosprávných celků, pracující v oblasti ochrany životního prostředí. Kurz ale mohou absolvovat i další zájemci. U účastníků se předpokládá základní úroveň znalosti GIS.

 

Forma:

Prezenční dvoudenní studium, které zahrnuje 20 vyučovacích hodin. Přednášky (6 hodin) poskytnou nezbytný úvod do problematiky, legislativní aspekty, přehled potřebného vybavení a principů pořizování snímků, zásady zpracování a vyhodnocování snímků. Cvičení zahrnuje přípravu a vlastní létání s bezpilotními prostředky (koptéra, křídlo) o rozsahu 6 hodin a následně 8 hodin zpracování a vyhodnocení RGB, multispektrálních a termálních snímků.

Prezenční výuka bude probíhat na adekvátně vybavené počítačové učebně.

 

Termín kurzu: 13.-14. 9. 2022

 

Kurz vedou: Ing. Jan Komárek, Ph.D. (ČZU Praha), doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava)

 

Místo soustředění: Česká zemědělská univerzita v Praze

Cena kurzu: 5900 Kč

Přihlášky na kurz: ZDE

Bližší informace o kurzu: vzdelavani-at-cagi.cz

 

Podmínky:

CAGI si vyhrazuje právo zrušit kurz pro malý počet přihlášených účastníků. Minimální počet zaplacených účastníků je 6. Maximální počet účastníků je 10.

Kompletní podmínky přihlašování a storna jsou uvedeny zde.