Geoinformace ve veřejné správě 2015

4.5.2015 - 4.5.2015

Program konference

09:00

10:00

Registrace, káva

 

 

 

10:00

10:05

Zahájení konference

 

 

Karel Janečka

 

 

 

10:05

11:05

GeoInfoStrategie

 

 

 

 

 

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020

 

 

Eva Kubátová

 

 

 

 

 

eGovernment a GeoInfoStrategie

 

 

Bohdan Urban

 

 

 

 

 

Praktické využití garantovaných prostorových dat ve veřejné správě

 

 

Michal Rada

 

 

 

11:05

12:45

Budování národní infrastruktury prostorových informací

 

 

 

 

 

Hlediska posuzování infrastruktur prostorových dat

 

 

Eva Sovjáková

 

 

 

 

 

Národní geoportál INSPIRE

 

 

Jitka Faugnerová

 

 

 

 

 

Implementace INSPIRE v ČÚZK

 

 

Petr Souček

 

 

 

 

 

Nový Geoportál GEPRO

 

 

Petr Doubrava

 

 

 

 

 

Záměr geoportálu Státního pozemkového úřadu

 

 

Arnošt Müller

 

 

 

12:45

13:30

Oběd

 

 

13:30

15:00

Významné projekty státní správy

 

 

 

 

 

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR

 

 

Jiří Poláček

 

 

 

Data a služby Zeměměřického úřadu

 

 

Jana Kuchařová

 

 

 

 

 

Rozšiřování možností publikace dat spravovaných Zeměměřickým úřadem

 

 

Bohumil Vlček

 

 

 

 

 

Nové možnosti využití generalizace pro tvorbu státního mapového díla ČR

 

 

Radek Augustýn, Jaroslav Zemek

 

 

 

 

 

Praktické využití UAV ve státní správě

 

 

Jakub Karas

 

 

 

15:00

16:20

Otevřená data I.

 

 

 

 

 

Autorské právo v praxi: ukázkové příklady

 

 

Alena Vondráková

 

 

 

 

 

Právo na (geo)informace veřejných institucí

 

 

Jan Cibulka

 

 

 

 

 

Otevřená geografická data IPR Praha

 

 

Jiří Čtyroký

 

 

 

 

 

Jak otevírat prostorová data - aneb proč musí shapefile zemřít

 

 

Jáchym Čepický

 

 

 

16:20

16:40

Káva

 

 

16:40

17:30

Otevřená data II.

 

 

 

 

 

Podpora formátů VFK a VFR v open source GIS aplikacích GRASS GIS a QGIS

 

 

Martin Landa, Radek Augustýn

 

 

 

 

 

Geosense, globální perspektiva české geoinformatiky

 

 

Ladislav Čapek, Jan Zvoník

 

 

 

 

 

Katalog (otevřených) dat ve firmě Geosense

 

 

Jáchym Čepický, Eva Jelínková

 

 

 

17:30

19:00

Dopravní sítě

 

 

 

 

 

Příprava konsolidace infrastruktur prostorových dat v resortu dopravy

 

 

Ondřej Šváb

 

 

 

 

 

Garantovaná data o železniční infrastruktuře z pohledu geomatiky

 

 

Radomír Havlíček

 

 

 

 

 

Příprava liniové stavby a platná legislativa

 

 

Jiří Pelc

 

 

 

 

 

Říční informační služby v ČR

 

 

Miroslav Rychtařík

 

 

 

 

 

Routing v PostGIS nad daty silniční databanky

 

 

Jan Růžička

 

 

19:15

22:30

Společenský večer v klubu Lávka