Geoinformace ve veřejné správě 2022

2.5.2022 - 3.5.2022

Programový výbor konference

 • Karel Janečka (Česká asociace pro geoinformace) – předseda programového výboru
 • Jiří Poláček (Český úřad zeměměřický a katastrální)
 • Petr Dvořáček (Zeměměřický úřad)
 • Leona Slabochová (Město Litoměřice)
 • Jiří Horák (VŠB-TU Ostrava)
 • Alena Vondráková (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Vojtěch Zvěřina (GEPRO)
 • Jakub Svatý (Hexagon Safety & Infrastructure)
 • Robert Číhal (Sdružení pro prostorová data o dopravních sítích)
 • Pavel Matějka (EMA - projekt)

Organizační výbor konference

 • Karel Janečka
 • Pavel Hájek
 • Eva Podzimková
 • Kristýna Císlerová
 • Milena Petrtýlová (účtování konference)