Geoinformace ve veřejné správě 2020

4.5.2020 - 5.5.2020

Program konference


Pondělí 4. 5. 202010:30 - 10:35

Zahájení konference


(Karel Janečka, CAGI)


10:35 - 12:00

DMVS / DTMCentrální komponenta DMVS / DTM

(Jiří Formánek, ČÚZK)


Implementace DTM kraje

(Jiří Čtyroký, IPR Praha; Karel Vondráček, Georeal)


Technická mapa a územní plánování

(Vojtěch Zvěřina, GEPRO)


Aktuální stav výškových geodetických základů a výškových referenčních systémů v kontextu připravované DMVS

(Jan Řezníček, Zeměměřický úřad)


12:00 - 13:00

Přestávka


13:00 - 14:45

Digitalizace stavebního řízení. Koncepce BIM.Shrnutí stavu přípravy DSŘ

(Zdeněk Zajíček, ICT Unie)


Koordinace činnosti a výstupů pracovních skupin PS Architektura DTM, DSŘ, BIM

(Jiří Čtyroký, IPR Praha)


Dopady koncepce BIM na NIPI

(Pavel Matějka, Liberecký kraj, Asociace krajů, MPO, CAGI)


Vize digitálního vystavěného prostředi pro Digitální Česko

(Leoš Svoboda, MPO)


Využití BIM pro 3D modelování bytů

(Karel Janečka, ZČU v Plzni)


14:45 - 15:15

Přestávka


15:15 - 17:00

Geoinfostrategie. GIS a geoportály pro veřejnou správu. 3D GIS.GeoInfoStrategie míří do finále...

(Veronika Kocourková, Ministerstvo vnitra)


Radosti a strasti gisáka na městě

(Jaroslav Škrobák, Tereza Kutišová, Staturární město Jihlava)


Systém krizového plánování

(Vladimír Špaček, Hexagon)


Gisquick: open source a udržitelnost

(Jáchym Čepický, Magdalena Kabátová, OpenGeoLabs)


Mapa dostupnosti zdravotní péče v České republice

(Matěj Karolyi, Ústav zdravotnických studií a statistiky České republiky)Úterý 5. 5. 20209:30 - 11:15

Významné projekty veřejné správyNa cestě ke konsolidaci infrastruktur prostorových dat v resortu dopravy

(Tereza Klímová, Ministerstvo dopravy)


Polohopis bytů v České republice

(Zdeňka Udržalová, Český statistický úřad)


Novinky v poskytování údajů ČÚZK

(Petr Souček, ČÚZK)


On-line vyjadřování k existenci bodů bodového pole

(Bohumil Vlček, ČÚZK)


LIFO - lokalizační údaje veřejné správy v evropském srovnání

(Eva Pauknerová, ČÚZK)


11:15 - 11:45

Přestávka


11:45 - 12:45

Otevřená geodata, výměna geodat.Research Data Alliance v kostce

(Hana Kubíčková, Plan4all)


Komplikace při otevírání geodat

(Alena Vondráková, Univerzita Palackého v Olomouci)


AS[a]P - Analýza stavu a potenciálu

(Tomáš Sedláček, 4ct platform)


12:45 - 13:00

Zakončení konference