Geoinformace ve veřejné správě 2018

3.5.2018 - 4.5.2018

Program konference


Čtvrtek 3. 5. 201809:00 - 10:00

Registrace, káva


10:00 - 10:10

Zahájení konference

(Karel Janečka, CAGI)


10:10 - 11:30

GeoInfoStrategie; Otevřená data; Smart Cities


GeoInfoStrategie ...posílili jsme do druhého poločasu implementace

(Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra ČR)


Otevřená data v ČR – aktuální stav a výzvy

(Martin Nečaský, Ministerstvo vnitra ČR)


Problematika digitální technické mapy města

(Petr Doubrava, Stanislav Tomeš, GEPRO)


SMART CITIES = SAFE CITIES

(Vladimír Špaček, HEXAGON)


11:30 - 12:30

BIM a GIS I.


Přínosy metody informačního modelování staveb (BIM)

(Petr Matyáš, Odborná rada pro BIM)


Odborná rada pro BIM a její budoucí plány při prosazování metody BIM v ČR

(Petr Vaněk, Odborná rada pro BIM)


BIM & Geomatika - záměr pracovní skupiny Odborné rady pro BIM

(Leoš Svoboda, Odborná rada pro BIM)


12:30 - 13:30

OBĚD


13:30 - 15:10

BIM a GIS II.


Realizace vládou schválené koncepce zavedení BIM v ČR

(Jaroslav Nechyba, Česká agentura pro standardizaci)


Od papíru k datům - Digitalizace a informační modelování (BIM) v přípravě a realizaci staveb

(Josef Žák, SKANSKA)


3D katastr – nejlepší praxe

(Karel Janečka, Západočeská univerzita v Plzni, CAGI)


Strategický plán agendy ISO/TC 211 ve vztahu k interoperabilitě BIM-GIS a vývojovému trendu SmartCities

(Eva Sovjáková, TNK-122)


BIM a GIS – co mají společného

(Jakub Bican, Martin Slanec, Martin Folber, CAD Studio)


15:10 - 15:30

KÁVA


15:30 - 16:50

Inovace a technologické novinky; Vzdělávání v GIS


Technologická linka pro správu 3D dat

(Milan Drášil, Ondřej Šenk, GEOVAP)


Mobilní procesní řízení s mapovou informací

(Jan Zvoník, Bio-Nexus)


Trimble Catalyst - softwarový GNSS přijímač. Přesné řešení pro veřejnou správu.

(David Jindra, GEOTRONICS Praha)


Podpora vzdělávání v CAGI

(Jiří Horák, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, CAGI)


16:50 - 17:10

KÁVA


17:10 - 18:30

Smart City a GIS


Chytrá města a GIS

(Petr Urban, ARCDATA Praha)


GIS v konceptu Smart City

(Robert Spál, Magistrát města Brna)


SmartCity - příležitost pro GIS

(Marek Lesák, T-Mapy)


Letecké mapování města Brna v termální oblasti

(Jan Novotný, František Zemek, Ústav výzkumu globální změny AV ČR)


19:00 - 23:30

SPOLEČENSKÝ VEČER V KLUBU LÁVKAPátek 4. 5. 20189:30 - 11:30

Významné projekty státní správy


RÚIAN a účelové územní prvky

(Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální)


Otevřená data ČÚZK

(Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální)


Poskytování údajů z KN a GDPR

(David Legner, Český úřad zeměměřický a katastrální)


Souřadnicové systémy v geodatech resortu ČÚZK a jejich transformace

(Jan Řezníček, Zeměměřický úřad)


Novinky ISA2 a prostorová data

(Eva Pauknerová, Český úřad zeměměřický a katastrální)


11:30 - 11:50

KÁVA
11:50 - 13:30

GIS a geoportály pro veřejnou správu a uživatele; Současné trendy grafického designu a geovizulizace; Výměna geodat


Mapový portál města Opavy

(Daniela Kyseláková, Statutární město Opava)


Webová aplikace závad na městském majetku

(Jitka Kominácká, Město Břeclav)


MapComposer v online mapovém prostředí

(Daniela Burešová, Filip Zavadil, Bio-Nexus)


Nejčastější chyby v designu map a jejich vliv na uživatelskou percepci

(Alena Vondráková, Univerzita Palackého v Olomouci)


OGC GeoPackage – nový formát pro výměnu prostorových dat

(Jáchym Čepický, OpenGeoLabs)


13:30 - 13:35

Zakončení konference