Geoinformace ve veřejné správě 2013

27.5.2013 - 28.5.2013

Program konference

 

Pondělí 27. května 2013

08:30

Prezence, sál č. 217 (Willembergův sál)

Novotného lávka 5, Praha, dům ČSVTS

09:30

Zahájení konference

Karel Janečka

CAGI

 

Budování NIPI v ČR, GeoInfoStrategie

 

 

09:45-10:00 Implementace INSPIRE v ČR Ježek Libor Ministerstvo životního prostředí
10:00-10:15 EUROGI contribution to the community (v angličtině) Vrečar Simon EUROGI

10:15-10:30

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020

Kubátová Eva

Ministerstvo vnitra

10:30-10:45

European Location Framework a resort ČÚZK

Pauknerová Eva

ČÚZK

10:45-11:00

Standardizace popisu železniční sítě jako součásti realizace Geoinfostrategie ČR

Číhal Robert

KPM CONSULT, a.s.

11:00-11:15

Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů

Fafejta Jan

Komora geodetů a kartografů

11:15-11:30 káva

 

Základní registry a DMVS I.

11:30-12:00

Sdílené služby ve veřejné správě

Felix Ondřej

Ministerstvo vnitra

12:00-12:20 Využití dat RÚIAN v praxi Urban Petr ARCDATA PRAHA, s.r.o.

12:20-12:35

RÚIAN – praktické dopady spuštění základního registru

Formánek Jiří

Český úřad zeměměřický a katastrální

12:35-12:50

Soustava statistických registrů a zkušenosti z napojení na RÚIAN

Udržalová Zdeňka

Český statistický úřad

12:50-13:05

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS, a co dál?

Souček Michal

Plzeňský kraj

13:05-14:00

oběd

 

Základní registry a DMVS II.

14:00-14:15

Problematika dopravní a technické infrastruktury v návaznosti na Digitální technickou mapu obce a registry veřejné správy

Kraftová Jaroslava

Komora geodetů a kartografů

14:15-14:30

Účelová katastrální mapa Moravskoslezského kraje

Bradáč Jiří

T-Mapy, Moravskoslezský kraj

14:30-14:45

Zkušenosti s využitím dat RÚIAN a OGC služeb ve webových aplikacích

Horák Petr

ITReG - Centrum pro výzkum a vývoj informačních technologií

14:45-15:00

Zkušenosti s provozem RÚIAN

Rous Pavel

Statutární město Kladno

 

Implementace INSPIRE I.

15:00-15:30 INSPIRE - Strategie Evropské komise pro údržbu a implementaci INSPIRE v členských státech Tomas Robert EC - DG Joint Research Centre

15:30-16:00

Role směrnice INSPIRE při budování národní infrastruktury prostorových dat

Poláček Jiří

Český úřad zeměměřický a katastrální

16:00-16:15

INSPIRE prohlížecí a stahovací služby pro témata Adresy a Správní jednotky zcela zdarma

Med Michal

Český úřad zeměměřický a katastrální

16:15-16:30

káva

 

Implementace INSPIRE II.

16:30-16:45

Novinky v poskytování INSPIRE služeb pro téma Parcely

Souček Petr

Český úřad zeměměřický a katastrální

16:45-17:00

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost

Dvořáček Petr

Český úřad zeměměřický a katastrální

17:00-17:15

Překážky při harmonizaci jako příležitosti

Vaniš Pavel

Zeměměřický úřad

 

Pasportizace, evidence, efektivní správa majetku

17:15-17:30

Využití GNSS přístrojů pro vedení grafické části lesnické hospodářské evidence u VLS ČR s.p.

Čeperová Pavlína

Vojenské lesy a statky České republiky, s.p.

17:30-17:50

Využití GIS a fotogrammetrie v lesnických aplikacích

Limpouch Aleš

TopoL Software, spol. s r.o.

17:50-18:10

GEPRO - efektivní správa území a údržba majetku

Huml Michal

GEPRO, spol. s r.o.

18:10-18:25

Mapování v krizovém řízení - rok od spuštění první služby programu Copernicus

Losmanová Simona

Česká informační agentura životního prostředí

18:25

Zakončení 1. dne konference GIVS 2013

18:30 21:30

Společenský večer v klubu Lávka

Úterý 28. května 2013

 

Geoportály pro veřejnou správu i občany

09:30-09:45 Očekávané změny v ISKN v důsledku nového Občanského zákoníku a Katastrálního zákona Šandová Helena Český úřad zeměměřický a katastrální

09:45-10:00

Novinky v aplikaci Nahlížení do KN

Souček Petr

Český úřad zeměměřický a katastrální

10:00-10:15 Služby rezortu ÚGKK nie len pre podporu verejnej správy Deák Peter Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislavě

10:15-10:30

Geoportál GEPRO

Řehůřek Oldřich

GEPRO, spol. s r.o.

10:30-10:45

Plan4business – integrujte a analyzujte data územního plánování

Mildorf Tomáš

Západočeská univerzita v Plzni, Help Service Remote Sensing, spol. s r.o.

10:45-11:15

káva

 

Autorské právo v geoinformatice

 

11:15-11:45

Práce s prostorovými daty a řešení problémů souvisejících s autorským právem

Vondráková Alena

Univerzita Palackého v Olomouci

11:45-12:00

Problematika autorského práva v komerční kartografii

Svobodová Milada

Kartografie Praha

12:00-12:15 Autorské právo v praxi územního plánování Valchařová Dagmar Krajský úřad Olomouckého kraje

 

Open source, open (geo)data, celoživotní vzdělávání

 

12:15-12:30

Open Source projekty a INSPIRE

Čepický Jáchym

Help Service Remote Sensing, spol. s r.o.

12:30-12:45

Geomatika v ČR

Čada Václav

Západočeská univerzita v Plzni

12:45-13:00 Může v Čechách vyrůst globální společnost v geoinformatice? Čapek Ladislav Geosense s.r.o.

13:00

Ukončení konference GIVS 2013