DTM ČR ve výstavbě

10.4.2019 - 10.4.2019

Celkový počet volných míst byl vyčerpán. Registrace byla ukončena. 

Registrací účasti vyjadřuje registrovaný účastník semináře výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno; příjmení; titul; název instituce, na níž účastník konference profesně působí; kontaktní adresa a email, a to pro potřeby provedení prezenční listiny účastníků semináře po dobu nezbytně nutnou pro zajištění řádného průběhu semináře i zveřejnění a veřejného šíření výstupů z něj.

Registrací účasti vyjadřuje registrovaný účastník semináře současně výslovný souhlas s provedením, zveřejněním a veřejným šířením podobizny, obrazových snímků, zvukových a obrazově-zvukových záznamů týkajících se účastníka semináře nebo jeho projevů osobní povahy z průběhu tohoto semináře, vyhotovených pořadatelem semináře.