DTM ČR ve výstavbě II.

1.4.2020 - 1.4.2020

Programový výbor konference

Seminář probíhá v gesci OS26 CAGI GeoInfoStrategie.