Aktuality

aktuality

Map Doctor GPT

Jakub | 12.6.2024 | Všechny zprávy

????Nová možnost využití umělé inteligence pro hodnocení map!

Map Doctor GPT je nyní zdarma pro všechny uživatele. Stačí použít bezplatný účet ChatGPT a začít získávat odbornou zpětnou vazbu na vaše mapové návrhy.

???? Podívejte se nyní: https://chatgpt.com/g/g-14WuzVoyJ-map-doctor

???? Tento nástroj poskytuje zpětnou vazbu založenou na výzkumu pro vaše #mapy a #geovizualizace.

???? Pedagogové mohou Map Doctor GPT využít k získání osnov a nápadů pro vytváření laboratoří, cvičení nebo k vytvoření sylabů pro mapování a kartografii.

???? Výsledky mohou být občas nepřesné, proto je doporučeno používat zdravý rozum při posuzování zpětné vazby.
---

???? Introducing a new opportunity to leverage artificial intelligence for map evaluation!

Map Doctor GPT is now available free of charge for all users. Simply use a free ChatGPT account to receive expert feedback on your map designs.

???? Check it out now: https://chatgpt.com/g/g-14WuzVoyJ-map-doctor

???? This tool provides research-based feedback for your #maps and #geovisualizations.

???? Educators can utilize Map Doctor GPT to obtain outlines and ideas for creating labs, exercises, or syllabi for mapping and cartography.

???? Results may occasionally be inaccurate, so using common sense when assessing the feedback is recommended.


« zpět