Aktuality

aktuality

seminář Historická kartografie v základním a aplikovaném výzkumu

Jakub | 31.1.2023 | Všechny zprávy

Seminář Historická kartografie v základním a aplikovaném výzkumu, pořádaný Historickým ústavem AV ČR ve spolupráci s Národním technickým muzeem a Národním archivem, se koná 20. dubna 2023 v přednáškovém sále Národního technického muzea. Akce je uspořádána pod záštitou Mgr. Heleny Langšádlové, ministryně pro vědu, výzkum a inovace.

V základním i aplikovaném výzkumu jsou v mnoha oborech stále intenzivněji využívány historické mapy ve smyslu mapových rekonstrukcí a 3D modelů, v rámci výsledků výzkumu označované jako specializované mapy s odborným obsahem (Nmap). Tyto mapy mají ve vztahu k soudobé nekomerční i komerční kartografické tvorbě svá specifika, především s ohledem na využití transdisciplinárních metod a poznatků mnoha humanitních, přírodovědných i technických oborů. Nezbytná je přitom úzká spolupráce s kartografy, geografy a GIS pracovníky. Na široké škále příkladů, zejména z projektů NAKI, budou představeny přínosy a uplatňování Nmap, ale také možnosti a úskalí jejich tvorby.

Podrobnější program naleznete v pozvánce https://www.hiu.cas.cz/user_uploads/badatelum_i_verejnosti/udalosti/2023_4_20_seminar_historicka_kartografie/seminar_historicka_kartografie_program1.pdf 

Případné kontakty směřujte na mocickova@hiu.cas.cz


« zpět