Aktuality

aktuality

Program konference Geoinformace ve veřejné správě 2022

Jakub | 7.4.2022 | Všechny zprávy

Dáváme do pozornosti, že byl zveřejněn program konference Geoinformace ve veřejné správě, který se uskuteční 2. - 3.5.2022 http://www.cagi.cz/konference-givs-2022?show=program

 

 

Pondělí 2. 5. 2022

 
 

09:30 - 10:30

Registrace

10:30 - 10:40

Zahájení konference

 

(Karel Janečka, CAGI)

 

10:40 - 13:00

GeoInfoStrategie; Dopady zavádění BIM v ČR

 
 

GeoInfoStrategie 2020+ modernizace systému vzdělávání úředníků (abstrakt)

(Jitka Coufalová, Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra)

 

Metodika informačního modelování staveb pro potřeby veřejných zadavatelů. Vazby BIM - NIPI. (abstrakt)

(Pavel Matějka, Ministerstvo průmyslu a obchodu)

 

Metodika informačního modelování staveb pro potřeby veřejných zadavatelů. Vazby BIM - DSŘ. (abstrakt)

(Leoš Svoboda, Ministerstvo průmyslu a obchodu)

 

Rozvoj 3D modelu Prahy směrem k modelu vystavěného prostředí a budoucího napojení na systémy CAFM a využívání dat BIM (DiMS). (abstrakt)

(Jiří Čtyroký, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy)

 

HxDR - Hexagon Digitální realita (abstrakt)

(Vladimír Špaček, Intergraph CS)

 

MISYS-SPRÁVA BUDOV a návaznost na Koncepci BIM (abstrakt)

(Petra Smíšková, EuroGV)

 

13:00 - 14:00

Oběd (klub Lávka)

 

14:00 - 16:00

DMVS, DTM; GIS a geoportály pro veřejnou správu a uživatele I.

 
 

Stav implementace IS DMVS na ČÚZK (abstrakt)

(Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální)

 

Ontologie DMVS (abstrakt)

(Jiří Čtyroký, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy)

 

Extenze JVF DTM a pasporty samospráv (abstrakt)

(Karel Vondráček, GEOREAL)

 

Pasportizace majetku s využitím geoportálu (abstrakt)

(Radoslav Matyšek, GEPRO)

 

Obce a jejich role v digitalizaci stavebnictví (abstrakt)

(přednášející bude upřesněn)

 

16:00 - 16:30

Přestávka

 

16:30 - 18:30

DMVS, DTM; GIS a geoportály pro veřejnou správu a uživatele II.

 
 

K několika aspektům terminologie a ontologie popisu železnic v DTM (abstrakt)

(Václav Šafář, Robert Číhal, Sdružení ITS – VŠB - DTMŽ)

 

Realizace DTMŽ (abstrakt)

(Radomír Havlíček (Správa železnic), Václav Šafář (VŠB-TUO))

 

Problematika technických map v informačních systémech (abstrakt)

(Petr Doubrava, GEPRO)

 

QGIS-PostGIS-twiGIS v reálných projektech pro veřejnou správu i privátní sektor (abstrakt)

(Jakub Bican, Petr Průša, Arkance Systems CZ)

 

Vzorkování komunálních odpadů s využitím GIS (abstrakt)

(Martin Pavlas (Vysoké účení technické v Brně), Peter Petrík (Lutra Consulting))

 
19:00 - 23:30

Společenský večer (klub Lávka)

 
 

Úterý 3. 5. 2022

 
 

9:30 - 12:15

Významné projekty veřejné správy; Smart City a GIS

 
 

Novinky z oblasti poskytování dat KN a RÚIAN (abstrakt)

(Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální)

 

Ortofoto ČR a ZABAGED® v roce 2022 (abstrakt)

(Petr Dvořáček, Jana Pressová, Zeměměřický úřad)

 

Dlaždicové služby České republiky (abstrakt)

(J. Čepický (OpenGeoLabs), J. Čtyroký (IPR Praha), J. Faugnerová (CENIA), P. Souček (ČÚZK))

 

GeoCIM modely pro lepší městské plánování (abstrakt)

(Jan Jelének, Česká geologická služba)

 

Procedurální generování objemů na základě parametrických limitů v kontextu českých obcí (abstrakt)

(Vojtěch Myška, 4ct)

 

Mapování urbánního prostředí pro podporu inkluze (abstrakt)

(J. Horák, P. Kukuliač, B. Horáková, P. Golej, VŠB-TUO)

 

GIS a bezpečnost dopravy (abstrakt)

(Jiří Komínek, Magistrát města Brna)

 

12:15 - 12:30

Zakončení konference


« zpět