Aktuality

aktuality

konference GeoKARTO 2022

Jakub | 10.2.2022 | Všechny zprávy

Organizačný výbor zve na medzinárodnú konferenciu GeoKARTO 2022, ktorá sa uskutoční 8. – 9. septembra 2022 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Konferenciu organizuje Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s Katedrou fyzickej geografie a geoinformatiky, Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Podujatie je organizovaná každé dva roky v spolupráci s významnými akademickými inštitúciami. Nadväzuje na dlhoročnú tradíciu kartografických konferencií. Je zameraná na aktuálne otázky a trendy z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie. Poskytuje priestor rôznym odborníkom na prezentáciu svojich aktivít, ponúka možnosť prezentovať nové poznatky v uvedených vedeckých disciplínach a aplikačnej praxi, a tak prispieť k vzájomnej informovanosti odbornej verejnosti. 


« zpět