Aktuality

aktuality

Česko-bulharská konference o zavádění chytrého zemědělství

Jakub | 11.6.2021 | Všechny zprávy

22. a 23. června 2021 se uskuteční dvoudenní konference na téma smart agriculture, které cílem je seznámit české a bulharské výzkumné organizace, společnosti a také veřejnost, které se zabývají problematikou chytrého zemědělství, s příležitostmi pro spolupráci na úseku výzkumu a vývoje nových technologií a produktů pro chytré zemědělství a pro položení základů komunikace mezi českými a bulharskými výzkumnými organizacemi a firmami, jež se zabývají chytrým zemědělstvím. Jedná se o první krok k zahájení strategických partnerství ve vědě a výzkumu a k přístupu na trhy obou zemí.

Konference bude dvoudenní 22. a 23. června 2021, každý den bude probíhat vždy od 09:00 do 12:00 hodin. Délka konference bude trvat celkem 3 hodiny (dvě hodiny na prezentace a jedna hodina na diskusi). Pro pořádání webináře bude použita platforma ZOOM.


? První den (22. června) bude určen organizacím, které se zabývají výzkumem a vývojem a které
jsou zapojeny do procesu výzkumu a vývoje v oblasti chytrého zemědělství. To jsou především
neziskové organizace jako univerzity, výzkumné organizace, odborné organizace spojující
zájemce o Smart Agriculture.
? Druhý den (23. června) bude věnován prezentacím jednotlivých firem, které již mají produkty
ve fázi komerčního využití nebo produkty a služby již nabízejí a hledají přístup na trh mimo
jejich zemi působnosti prostřednictvím strategických partnerství, distributorů nebo přímou
investicí.


Jazyk konference: Anglický
Místo konání: online prostředí (ZOOM). Link na přihlášení Vám bude poslán emailem po Vaší Registraci.

Přihlaste se jako prezentující organizace:
Máte zájem na akci vystoupit s 10minutovou prezentací? Získáte možnost navázat spolupráci s dalšími
partnery v připravovaném programu Horizon Europe a také příležitost navázat spolupráci s českými a
bulharskými partnery na trzích obou zemí. Kontaktujte nás přes Registrační formulář nebo na email:
horakova@wiressinfo.cz


Termín pro registraci jako přednášející:
Organizace a společnosti, které by se chtěly prezentovat, by měly potvrdit svoji účast jako prezentující
a předložit své prezentace v angličtině do 16. 06. 2021.

Popis harmonogramu prvního dne (22. 6. 2021)
? 09:00 – 09:15 Zahájení akce.
? 09:15 – 09:45 Ing. Naďa Koníčková (TC AV ČR) představení Horizon Europe jako potenciál pro
Chytré zemědělství
? 09:45 – 11:00 Střídáním se budou prezentovat české a bulharské výzkumné organizace, které
se zabývají problematikou chytrého zemědělství.
? 11:00 – 12:00 Diskuse, otázky a odpovědi atd. Výměna kontaktů, networking


Popis harmonogramu druhého dne (23. 6. 2021)
? 09:00 – 09:15 Zahájení druhého dne. Stručný přehled prezentace firem
? 09:15 – 10:45 Střídáním se budou prezentovat české a bulharské firmy, které podnikají v
chytrém zemědělství, které již mají produkty ve fázi komerčního využití nebo produkty a služby
již nabízejí a hledají přístup na trh mimo jejich zemi působnosti prostřednictvím strategických
partnerství, distributorů nebo přímou investicí.
? 10:45 – 11:00 Přestávka
? 11:00 – 12:00 Diskuse, otázky a odpovědi atd. Výměna kontaktů, networking
Změny programu vyhrazeny.


Registrace: na konferenci se můžete registrovat zdarma jako posluchač nebo jako prezentující. Link na registraci je https://forms.gle/BNXoS8s4oGFU7d586 
Prezentace ke stažení budou k dispozici v anglickém jazyce, ale chystáme také překlad do českého a bulharského jazyka (link do úložiště bude zaslán registrovaným partnerům).

Hlavní organizátor akce:
WIRELESSINFO je neziskové sdružení založené v roce 2003 českými účastníky projektu Wirelessinfo IST
1999-21056. WIRELESSINFO je virtuální společenství malých a středních podniků a výzkumné sféry.
Sdružení se podílí na vývoji aplikací v oblasti informačních technologií a koordinuje činnosti ve výzkumu,
novém vývoji, testování a využívání nových informačních systémů a technologií pro sběr, přenos a
správu dat. Hlavním směrem vývoje je důraz na využití decentralizovaných datových zdrojů, použití
otevřených rozhraní a vývoj aplikací se zapojením koncových uživatelů. WIRELESSINFO působí
především v oblastech zemědělství, životního prostředí, cestovního ruchu a regionálního rozvoje.
WIRELESSINFO je již od svého vzniku zapojeno do řešení evropských výzkumných projektů.

Spoluorganizátoři:
? Plan4all z.s.
? Lesprojekt-služby s.r.o.
? TC AV ČR
Podporující projekt:
? Smart Agri Hubs (https://smartagrihubs.eu)


V případě jakýchkoli dotazů můžete kontaktovat organizátory:
Šárka Horáková (horakova@wirelessinfo.cz)
Georgi Stoilov - Obchodní rada Bulharského velvyslanectví v Praze (obchodniradabg@gmail.com)
Karel Charvát (charvat@wirelessinfo.cz)


Stránky konference v anglickém jazyce:
https://www.wirelessinfo.cz/en/smart-agriculture/ 
Stránky konference v anglickém jazyce:
www.otevrenejaro.cz/chytre-zemedelstvi 


« zpět